Z pewnością każdy z nas nie raz słyszał już o franczyzie. Kojarzymy ją przede wszystkim z takimi gigantami międzynarodowego rynku jak McDonald’s i TelePizza. Również w Polsce sieć franczyzowa rozrasta się bardzo szybko, a umowy licencyjne zawiera zdecydowana większość także rodzimych marek. Czy rzeczywiście wiemy czym jest i na czym polega taka współpraca?

Definicja franczyzy

Franczyza to rodzaj współpracy pomiędzy dwoma niezależnymi przedsiębiorcami. Franczyzodawca w zamian za systematyczne opłaty, udostępnia franczyzobiorcy markę oraz know-how, dzięki czemu ten może korzystać ze sprawdzonego pomysłu na udany biznes. Inaczej mówiąc jest to system marketingu dóbr, usług i technologii, oparty na ścisłej i ciągłej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi firmami. Cechami wyróżniającymi franczyzę jest więc trwały, kontraktowy, umowny stosunek łączący obie strony, które z jednej strony cieszą się pewnymi prawami, a z drugiej przestrzegać muszą określonych obowiązków, a także niezależność gospodarcza, prawna i organizacyjna franczyzobiorcy względem franczyzodawcy.

Podstawowe zasady

Jak już zostało wspomniane z zawieranej umowy franczyzy dla obu stron wynikają pewne prawa i obowiązki. Franczyzodawca jest właścicielem marki i znaku towarowego, sam przetestował koncept i wykazał rentowność biznesu oraz przekazuje wiedzę franczyzobiorcy dotyczącą tego, jak prowadzić działalność. Natomiast franczyzobiorca prowadzi punkt pod szyldem sieci, jego zarobkiem jest zysk z działalności, jako właściciel mienia znajdującego się w punkcie finansuje znaczną część inwestycji w jego otwarcie i zaopatrzenie, płaci za licencję oraz miesięczną opłatę franczyzową, określa ceny towarów lub usług, a także ma pewien wpływ na rodzaj i różnorodność asortymentu w swoim punkcie.

Wejdź i załóż własny biznes na: rabat-detal.pl