Rodzaj ładunku, jego cechy szczególne oraz miejsca odbioru, przeładunku i dostawy wpływają na decyzję firm transportowych takich jak Aston Partner o wybranej opcji przewozu. Nieraz okazuje się, że jeden samochód dostawczy nie wystarcza, aby towary trafiły pod docelowy adres. Na szczęście fachowcy w dziedzinie transportu, spedycji i logistyki mogą korzystać z rozmaitych środków i łączyć je ze sobą. Poznajmy je!

Transport kombinowany

Transport kombinowany to przewóz towarów przy wykorzystaniu co najmniej dwóch gałęzi transportu. Mówimy o nim, gdy główne czynności transportowe odbywają się za pomocą transportu kolejowego lub morskiego, a dowóz oraz odwóz odbywa się ciągnikiem siodłowym. W takiej sytuacji wykorzystywana jest tylko jedna jednostka ładunkowa.

Transport intermodalny

Ten typ transportu sprowadza się do przewozu towarów więcej, niż jednym środkiem transportu. Może to być np. ciągnik siodłowy i kolej. Poza tym, w transporcie intermodalnym nie można zmienić jednostki ładunkowej. Jeśli na początku podróży ładunek był zapakowany w kontener, musi pozostać w nim już do końca.

Transport multimodalny

Transport multimodalny to przewóz towarów odbywający się przynajmniej dwoma gałęziami transportu. Od intermodalnego różni się tym, że pozwala na zmianę początkowej jednostki ładunkowej.

Transport łamany

Jak podaje www.astonpartner.pl transport łamany korzysta przynajmniej z dwóch środków, lecz tylko w jednej gałęzi transportu. Jeżeli przewóz ładunku rozpoczyna się np. od podróży samochodem dostawczym, czyli transportem drogowym, kolejne odcinki przewozu również muszą odbywać się transportem drogowym, np. samochodem ciężarowym.

Transport kabotażowy

Cechą charakterystyczną transportu kabotażowego jest możliwość podjęcia drugiego procesu transportowego w drodze powrotnej (po dostarczeniu przesyłki do zagranicznego odbiorcy). Warunek stanowi nieprzekroczenie granicy państwa, w którym towar był pobrany.

Transport przesyłowy

Transport przesyłowy przeznaczony jest wyłącznie do ładunków rurociągami, taśmociągami lub przewodami. Wyróżnia się przystosowaniem sieci do przemieszczania tylko jednego rodzaju ładunku.